twitter


1. Buku Panduan Pelaksanaan PEKA Sains
2. Borang ISF (Individual Score Form)
3. Borang FSF (Final Score Form)
4. Borang MSF (Master Score Form)
5. Borang Peka Sains Interaktif
6. Manual Penggunaan Borang Peka Interakif
7. Modul PEKA Sains Negeri Johor ( Year 3, Year 4, Year 5 & Year 6 )
8. Borang Peka Ubahsuai (16 ruangan)