twitter


Manual Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan sekolah (SPPBS) khas untuk guru mata pelajaran KSSR.Untuk belajar secara online sila klik
http://apps.moe.gov.my/sppbs/  atau  logo SPPBS dibahagian pautan 

Klik pada petak Guru
 Taip login dan kata laluan (surat makluman login dan kata laluan akan disediakan oleh SuP   utk semua Guru Matapelajaran)
   Kemaskini profil dengan menaip kata laluan baru no Telefon bimbit. (Pastikan semua ruangan  diisi) dan klik pada petak 'Kemaskini'

Paparan di atas akan tertera. 
  Klik Daftar Murid.Pilih Darjah/Kelas/Matapelajaran yang diajar pada ruangan MURID dan klik petak  'Cari'
Klik  pada petak daftar setelah nama murid disemak dan dipilih


Klik pada ruangan kemasukan prestasi. Ruangan di atas akan tertera 
Masukkan prestasi setiap pelajar dengan klik pada ruangan 'Prestasi Keseluruhan'


  Untuk menyemak prestasi murid,sila klik bahagaian laporan, klik semak


 Paparan di atas akan tertera

 Untuk cetakan klik bahagian cetakan. Terdapat dua laporan iaitu sumatif dan formatif.Klik penyataan tersebut


Penyataan seperti di atas akan tertera. Sila cetak dan simpan untuk rujukan guru dan ibubapa